Ochrana dat


1. Soukromí na první pohled


Obecné informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte naše webové stránky, může být vaše chování při surfování statisticky vyhodnocováno. K tomu dochází především u souborů cookie a tzv. Analytických programů. Analýza chování surfování je obvykle anonymní; surfování chování nelze vysledovat zpět k vám. Tuto analýzu můžete napadnout nebo ji zabránit tím, že nepoužíváte určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech námitky vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů.


2. Obecné informace a povinné informace


Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek brát na ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Léčíme Vaše osobní údaje důvěrně av souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a zásad ochrany osobních údajů.

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme na to, že přenos dat prostřednictvím Internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít mezery v zabezpečení. Kompletní ochrana dat před přístupem třetích stran není možné.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

Dreadbag.de
Lin Vogt
Nicholas velkoobchod Str. 114
48301 Nottuln

Tel.: + 49 171 89 62 648
E-mail: shop@dreadbag.de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Stačí nám neformální zpráva e-mailem. Zákonnost zpracování údajů, které probíhalo do odvolání, zůstává odvoláním nedotčeno.

Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro otázky ochrany údajů je státní pověřenec pro ochranu údajů federálního státu, ve kterém má naše společnost sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly vám nebo třetí straně předány v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používá tato stránka SSL resp. TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Šifrované platby na této webové stránce

Pokud máte po uzavření smlouvy založené na poplatcích povinnost zaslat nám vaše platební údaje (např. Číslo účtu pro povolení inkasa), budou tyto údaje vyžadovány při zpracování plateb.

Platební transakce běžnými platebními prostředky (Visa / MasterCard, inkaso) se provádějí výhradně prostřednictvím šifrovaného připojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

V případě šifrované komunikace nemohou vaše platební údaje, které nám předložíte, přečíst třetími stranami.

Informace, blokování, smazání

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů na kdykoliv. Máte-li jakékoli další dotazy k tématu osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Námitka proti reklamním e-mailům

Použití Rozbalit otisku povinnost zasílání nevyžádaných reklam a informačních materiálů se zamítají. Provozovatelé webů výslovně právní kroky v případě nevyžádaných reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.


3. Inspektor ochrany údajů


Statutární úředník pro ochranu údajů

Pro naše společnost jsme jmenovali pracovníka ochrany údajů.

Dreadbag.de
Lin Vogt
Nicholas velkoobchod Str. 114
48301 Nottuln

Tel.: + 49 171 89 62 648
E-mail: shop@dreadbag.de


4. Sběr dat na našich webových stránkách


Cookies

Webové stránky využívají tzv cukroví. Cookies v počítači žádnou škodu a neobsahují viry. Cookies se používají k výrobě naše nabídka více uživatelsky přívětivé, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači a uložené ve vašem prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „cookies relace“. Po vaší návštěvě se automaticky smažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě.

Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o používání cookies a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, aktivovat přijímání cookies pro určité funkce nebo vyloučení obecné a automatické odstranění cookies při zavření prohlížeče. Když zakázání cookies funkčnost těchto stránek mohou být omezeny.

Soubory cookie, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány další soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), je s nimi v tomto prohlášení o ochraně údajů nakládáno samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

 • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
 • Operační systém používá
 • odkazujícího serveru URL
 • Hostitel název přistupujícího počítače
 • Doba požadavku serveru
 • IP adresa

Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat nebude provedeno.

Sbírka těchto údajů je založena na článku 6 para. 1 zapnutém. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o technicky bezchybnou prezentaci a optimalizaci svých webových stránek - k tomu musí být zaznamenány soubory protokolu serveru.

kontakt

Pokud jste nám poslat prostřednictvím kontaktního formuláře žádá o informace z poptávkového formuláře včetně zadání, kde jsou kontaktní údaje uchovávány pro zpracování žádosti a v případě navazujících otázek s námi. Tyto údaje nebudou zveřejněny bez Vašeho souhlasu dále.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře je tedy založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám neformální zpráva e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů, které probíhaly do odvolání, zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste zadali v kontaktní formulář, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o smazání, zrušíte svůj souhlas s úložištěm nebo nebude vynechán účel pro ukládání dat (např. Po dokončení požadavku). Závazné zákonné předpisy - zejména retenční doby - zůstávají nedotčeny

Registrace na tomto webu

Na našem webu se můžete zaregistrovat a využívat další funkce na webu. Údaje zadané k tomuto účelu používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, ke které jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme.

Při důležitých změnách, jako je rozsah nabídky nebo technické změny, používáme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom tě tímto způsobem informovali.

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Jakýkoli souhlas, který jste poskytli, můžete kdykoli odvolat. Stačí nám neformální zpráva e-mailem. Zákonnost již provedeného zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje zaznamenané při registraci budou u nás uloženy tak dlouho, dokud budete registrováni na našich webových stránkách, a poté budou vymazány. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Registrace se službou Facebook Connect

Místo registrace přímo na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat pomocí Facebook Connect. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Pokud se rozhodnete zaregistrovat pomocí Facebook Connect a kliknete na tlačítko "Přihlásit se Facebook" / "Connect with Facebook", budete automaticky přesměrováni na platformu Facebook. Zde se můžete přihlásit s údaji o využití. To spojuje váš profil Facebook s našimi webovými stránkami nebo službami. Tento odkaz nám umožňuje přístup k vašim datům uloženým na Facebooku. To jsou především:

 • Jméno Facebook
 • Facebook profil a obrázek obálky
 • Facebook Cover
 • E-mailová adresa na Facebooku
 • Facebook ID
 • Facebook přátelé seznamy
 • Facebook má rád (rád)
 • Narozeniny
 • Sex
 • Přistát
 • Jazyk

Tato data se používají k nastavení, poskytování a personalizaci vašeho účtu.

Další informace naleznete v Podmínkách použití Facebook a v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku. Ty lze nalézt na adrese: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ a https://www.facebook.com/legal/terms/.

Zpracování dat (zákaznické a smluvní údaje)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, jsou-li nezbytné pro vytvoření, obsah nebo úpravu právního vztahu (údaje o inventáři). To se provádí na základě článku 6 odst. 1 lit. b DSGVO, který umožňuje zpracování dat k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o používání našich webových stránek (údaje o využití) pouze v míře, v jaké je to nezbytné pro to, aby uživatel mohl povolit nebo účtovat službu.

Shromážděné údaje o zákaznících budou smazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Právní doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Přenos dat při uzavření smlouvy pro on-line obchody, maloobchodníky a expedici zboží

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že to je nezbytné v průběhu smlouvy, například společnosti pověřené doručením zboží nebo banka odpovědná za zpracování platby. Další přenos dat se neuskuteční nebo pouze pokud jste výslovně souhlasili s přenosem. Převod vašich údajů třetím osobám bez výslovného souhlasu, například pro reklamní účely, nedochází.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

WhatsApp - chat se zákazníkem Dreadbag

Používáním chatu WhatsApp Dreadbag vyjadřujete souhlas s našimi a Všeobecnými podmínkami WhatsApp (skupina Facebook). Najdete je pod:  https://www.whatsapp.com/legal?eea=1&lang=de#terms-of-service

Ochrana dat je pro nás důležitá, proto pracujeme s nástrojem Android „WhatsBox“ a tím zaručit ochranu údajů podle GDPR.


5. Sociální média


Pluginy Facebook (tlačítko Like & Share)

Na našich stránkách jsou integrovány doplňky sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „Líbí se mi“ na našem webu. Přehled pluginů na Facebooku najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše webové stránky, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook prostřednictvím zásuvného modulu. Výsledkem je, že Facebook obdrží informace, že jste navštívili naši stránku s vaší IP adresou. Pokud při přihlášení ke svému účtu na Facebooku kliknete na tlačítko „Líbí se mi“ na Facebooku, můžete propojit obsah našich stránek s vaším profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Chtěli bychom zdůraznit, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich používání Facebookem. Více informací o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Twitter plugin

Na našich stránkách jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Použitím Twitteru a funkce „Retweet“ jsou webové stránky, které navštívíte, propojeny s vaším účtem Twitter a oznámeny ostatním uživatelům. Tyto údaje se přenášejí také na Twitter. Rádi bychom zdůraznili, že jako poskytovatel webových stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je používá Twitter. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů Twitteru na: https://twitter.com/privacy.

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter https://twitter.com/account/settings . Změna

Plugin Google+

Naše stránky využívají funkce Google+. Poskytovatelem je společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway 1600, Mountain View, CA 94043, USA.

Shromažďujte a sdílejte informace: Pomocí tlačítka Google + můžete zveřejňovat informace po celém světě. Tlačítko Google + vám a dalším uživatelům poskytne personalizovaný obsah od společnosti Google a našich partnerů. Google ukládá informace, které jste zadali pro obsah + 1, a informace o stránce, kterou jste zobrazili po kliknutí na + 1. Váš + 1 se může zobrazit spolu s názvem vašeho profilu a fotografií ve službách Google, například ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu Google nebo jinde na webových stránkách a reklamách na internetu.

Společnost Google zaznamenává informace o vaší aktivitě + 1, aby zlepšila služby společnosti Google pro vás i pro ostatní uživatele. Chcete-li použít tlačítko Google +, potřebujete globálně viditelný veřejný profil Google, který musí obsahovat alespoň jméno zvolené pro daný profil. Tento název bude použit ve všech službách Google. V některých případech může toto jméno nahradit jiný název, který jste použili při sdílení obsahu prostřednictvím svého účtu Google. Identita profilu Google se může zobrazovat uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo od vás mají jiné identifikační údaje.

Za použití informací shromážděných: Kromě výše uvedeného použití, jsou používány vámi poskytnuté informace v souladu s platnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Google může vydat souhrnné statistiky o činnosti + 1 uživateli nebo vysílá pro uživatele a partnery, jako vydavatele, inzerenty nebo odkazovaných stránek.

Instagram plugin

Funkce služby Instagram jsou integrovány na naší straně. Tyto funkce poskytuje společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké.

Pokud jste přihlášeni do účtu Instagram, můžete propojit obsah našich stránek s profilem Instagram kliknutím na tlačítko Instagram. To umožňuje společnosti Instagram spojit návštěvu našich stránek s uživatelským účtem. Poukazujeme na to, že my jako poskytovatel stránek nedostáváme znalosti o obsahu přenášených dat a jejich použití společností Instagram.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů z Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Plugin Tumblr

Naše stránky používají tlačítka služby Tumblr. Poskytovatelem jsou společnosti Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Tato tlačítka umožňují sdílet příspěvek nebo stránku na Tumblru nebo sledovat poskytovatele v Tumblru. Když navštívíte některý z našich webových stránek pomocí tlačítka Tumblr, prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery Tumblr. Nemáme žádnou kontrolu nad množstvím dat, které Tumblr shromažďuje a předává pomocí tohoto pluginu. Podle aktuálního stavu se přenáší IP adresa uživatele, stejně jako adresa URL příslušného webu.

Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Tumblr: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

Plugin Pinterest

Na našem webu používáme sociální pluginy ze sociální sítě Pinterest, kterou provozuje společnost Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest“).

Pokud vyvoláte stránku, která takový plugin obsahuje, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Pinterestu. Plugin přenáší data protokolu na server Pinterest v USA. Tyto protokolové údaje mohou zahrnovat vaši IP adresu, adresu navštívených webových stránek, které také obsahují funkce Pinterestu, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas požadavku, jak Pinterest používáte a soubory cookie.

Další informace o účelu, rozsahu a dalším zpracování a použití údajů ze strany Pinterestu, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů Pinterestu: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


6. Analytické nástroje a reklama


Google Analytics

Tento web využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. „Cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek vámi. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Soubory cookie Google Analytics jsou ukládány na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace jeho webu a reklamy.

Anonymizace IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím přenosem do USA. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu bude Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

browser plugin

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; Upozorňujeme však, že pokud to uděláte, možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu co nejvíce. Můžete také zabránit data generovaná cookie a související s používáním této webové stránky (vč. Vaše IP adresa) pro Google a zpracování těchto údajů společností Google, stažením prohlížeče plug-in k dispozici na následujícím odkazu a nainstalujte: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Opozice vůči sběru dat

Sběr dat můžete pomocí služby Google Analytics zabránit klepnutím na následující odkaz. Soubor cookie odhlášení se nastaví tak, aby zabránil shromažďování vašich dat při budoucích návštěvách tohoto webu: Deaktivace služby Google Analytics.

Další informace o tom, jak zpracovávat uživatelská data v Google Analytics, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografické údaje v Google Analytics

Tento web používá demografickou funkci služby Google Analytics. Výsledkem toho mohou být zprávy, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tato data pocházejí z inzerce založené na zájmech od společnosti Google a údajů třetích stran o návštěvnících. Tato data nemohou být přiřazena konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout prostřednictvím nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování údajů pomocí služby Google Analytics, jak je uvedeno v části "Opozice k sběru dat".

Facebook Pixel

Naše stránky využívají pixel pro návštěvnické akce Facebooku pro měření konverzí, společnost Facebook Inc., společnost 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Tímto způsobem lze chování návštěvníků stránek sledovat po jejich přesměrování na webové stránky poskytovatele kliknutím na reklamu na Facebooku. Výsledkem je, že efektivita reklam na Facebooku může být vyhodnocena pro účely statistického a výzkumu trhu a optimalizace budoucích reklamních opatření.

Shromážděné údaje jsou nám jako provozovatel anonymní, nemůžeme vyvodit závěry o totožnosti uživatelů. Data jsou však uložena a zpracovávána společností Facebook, takže je možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu a Facebook data pro vlastní reklamní účely podle Facebook Use Policy dat mohou používat. V důsledku toho může Facebook povolit zobrazování reklam na Facebooku i mimo Facebook. Toto užívání dat nemůže být ovlivněno námi jako provozovatel webu.

V zásadách ochrany osobních údajů Facebooku naleznete další informace o ochraně vašeho soukromí: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Funkci remarketingu "Vlastní publikum" můžete také použít v části Nastavení reklam v části https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen off. Chcete-li to provést, musíte být přihlášeni ke službě Facebook.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete zakázat inzerci založenou na použití z Facebooku na webových stránkách European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


7. Newsletter


Newsletter údaje

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletter . Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů vložených do registračního formuláře newsletteru probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 svítí DSGVO). Souhlas s ukládáním dat, e-mailovou adresou a jejím použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit“ v bulletinu. Zákonnost již dokončených operací zpracování dat není tímto zrušením dotčena.

Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou u nás uloženy, dokud se z newsletteru neodhlásíte, a vymazány poté, co newsletter zrušíte. Údaje, které uchováváme pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členskou oblast), zůstávají nedotčeny.

MailChimp

Tento web používá služby MailChimp pro zasílání informačních bulletinů. Poskytovatelem je Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De León Ave NE, 5000 Suite, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp je služba, s níž lze mimo jiné organizovat a analyzovat zasílání informačních bulletinů. Zadáte-li data pro účely předplatného newsletteru (např. E-mailové adresy), jsou uloženy na serverech MailChimp v USA.

Služba MailChimp je certifikována podle štítu ochrany soukromí mezi EU a USA. Privacy Shield je dohoda mezi Evropskou unií (EU) a USA, která zajistí dodržování evropských standardů ochrany soukromí ve Spojených státech.

Pomocí služby MailChimp můžeme analyzovat naše informační kampaně. Když otevřete e-mail odeslaný poštou MailChimp, soubor obsažený v e-mailu (tzv. Web beacon) se připojí k serverům služby MailChimp ve Spojených státech. Tímto způsobem můžete zjistit, zda byla zpravodajská zpráva otevřena a na které odkazy byl kliknut. Dále jsou shromažďovány technické informace (např. Doba vyhledávání, adresa IP, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace nelze přiřadit příslušnému příjemci newsletteru. Používají se výhradně pro statistickou analýzu kampaní na zpravodajství. Výsledky těchto analýz lze využít k lepšímu přizpůsobení budoucích informačních bulletinů zájmům příjemce.

Pokud nechcete analyzovat MailChimp, odhlaste se od newsletteru. Za tímto účelem poskytujeme odkaz v každé zprávě o zpravodaji. Kromě toho můžete odhlásit newsletter přímo na webových stránkách.

Zpracování dat probíhá na základě vašeho souhlasu (článek 6, odstavec 1, a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením od newsletteru. Zákonnost již dokončených operací zpracování dat zůstává odvoláním neovlivněna.

Uložený vámi za účelem odkazu zpravodaje v naší data jsou uložena u nás až do svého vyřazení z newsletteru a odstraněny po zrušení odběru novinek, a to jak z našich serverů a ze serverů MailChimp. Uložená data k jiným účelům, u nás (např e-mailových adres pro členy) zůstávají nedotčeny.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany soukromí služby MailChimp na adrese: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Newsletter2Go

Tato webová stránka používá Newsletter2Go pro zasílání informačních bulletinů. Poskytovatelem je Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Strasse 8, 10787 Berlin, Německo.

Newsletter2Go ist ein Dienst, mit dem ua der versand von Newslettern organisiert und analysiert werden kann. Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter je bezbariérový přístup k serveru Newsletter2Go v Deutschland gespeichert.

Pokud nechcete být analyzovány Newsletter2Go, musíte se odhlásit od newsletteru. Za tímto účelem poskytujeme odkaz v každé zprávě o zpravodaji. Kromě toho můžete odhlásit newsletter přímo na webových stránkách.

Datenanalyse durch Newsletter2Go

Pomocí Newsletter2Go jsme schopni analyzovat naše informační bulletiny. Například můžeme zjistit, zda byla zpravodajská zpráva otevřena a na které odkazy byl kliknut. Tímto způsobem můžeme mimo jiné určit, které odkazy byly často kliknuty.

Dále můžeme zjistit, zda byly po otevření / kliknutí (míra konverze) provedeny určité předdefinované akce. Například můžeme zjistit, jestli jste provedli nákup po kliknutí na informační bulletin.

Newsletter2Go nám také umožňuje rozdělit příjemce newsletteru do různých kategorií ("clustery"). Například příjemci newsletteru lze rozdělit podle věku, pohlaví nebo místa bydliště. Tímto způsobem mohou být informační bulletiny lépe přizpůsobeny příslušným cílovým skupinám.

Podrobné informace o funkcích Newsletter2Go naleznete zde: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Právní základ

Zpracování dat probíhá na základě vašeho souhlasu (článek 6, odstavec 1, a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost již dokončených operací zpracování dat zůstává odvoláním neovlivněna.

doba skladování

Uložený vámi za účelem odkazu zpravodaje v naší data jsou uložena u nás až do svého vyřazení z newsletteru a odstraněny po zrušení odběru novinek, a to jak z našich serverů a ze serverů Newsletter2Go. Uložená data k jiným účelům, u nás (např e-mailových adres pro členy) zůstávají nedotčeny.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Newsletter2Go na adrese: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Uzavření smlouvy o zpracování objednávek

Podepsali jsme smlouvu s Newsletter2Go, v němž jsme povinni Newsletter2Go chránit data našich zákazníků a nepředávat je třetím stranám. Tuto smlouvu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu:

https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?x48278.


8. Pluginy a nástroje


Youtube

Naše webové stránky používají pluginy ze stránek YouTube provozovaných společností Google. Provozovatelem webu je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

YouTube používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Náš web používá pluginy z videoportálu Vimeo. Poskytovatelem je Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem Vimeo, bude navázáno spojení se servery Vimeo. Server Vimeo je informován, které z našich stránek jste navštívili. Kromě toho Vimeo získá vaši IP adresu. To platí i v případě, že nejste přihlášeni na Vimeo nebo nemáte u Vimeo účet. Informace shromážděné společností Vimeo jsou přenášeny na server Vimeo v USA.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Vimeo, umožníte Vimeu přiřadit vaše chování při procházení přímo vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu Vimeo.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Tato stránka používá tzv. webové fonty poskytované společností Google pro jednotné zobrazení fontů. Když vyvoláte stránku, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti vašeho prohlížeče, aby správně zobrazil text a písma.

Pro tento účel se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům Google. To dává společnosti Google vědět, že naše webové stránky byly navštěvovány prostřednictvím vaší IP adresy. Webová písma Google se používají v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace naší online nabídky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, váš počítač použije standardní písmo.

Další informace o webových písmech Google naleznete v části https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/


9. poskytovatel platebních


PayPal

Na našich webových stránkách nabízíme platbu přes PayPal. Poskytovatelem platebních služeb PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22 24, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PayPal").

Pokud se rozhodnete platit prostřednictvím služby PayPal, údaje o platbě, které zadáte, budou odeslány do služby PayPal.

Přenos vašich dat do PayPal je založen na článku 6 para. 1 lit. DSGVO (souhlas) a článek 6 para. 1 lit. b DSGVO (zpracování k plnění zakázky). Máte možnost kdykoli zrušit svůj souhlas s zpracováním dat. Zrušení nemá vliv na efektivitu operací zpracování historických dat.

Sofortüberweisung

Na našich internetových stránkách nabízíme platbu přes "Sofortüberweisung". Poskytovatelem této platební služby jsou společnosti Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich (dále jen "Sofort GmbH").

Pomocí postupu "Sofortüberweisung" obdržíme potvrzení o platbě od společnosti Sofort GmbH v reálném čase a můžeme okamžitě začít plnit své závazky.

Pokud jste se rozhodli použít způsob platby "Sofortüberweisung", předávejte prosím PIN a platnou TAN společnosti Sofort GmbH, se kterou se můžete přihlásit k účtu online bankovnictví. Sofort GmbH automaticky zkontroluje zůstatek na vašem účtu po přihlášení a převede nám peníze pomocí předávaného TAN. Poté nám pošle potvrzení transakce bez prodlení. Po přihlášení se také automaticky kontroluje váš prodej, úvěrová linka úvěrového rámce a existence jiných účtů, jakož i jejich akcií.

Kromě kódu PIN a TAN budou zadané údaje o platbě, jakož i osobní údaje předány společnosti Sofort GmbH. Osobní údaje jsou jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa IP a možná další údaje potřebné pro zpracování plateb. Předání těchto údajů je nezbytné k bezpodmínečné identifikaci vaší identity ak předcházení podvodům.

Přenos vašich dat společnosti Sofort GmbH je založen na článku 6 para 1 lit. DSGVO (souhlas) a článek 6 para. 1 lit. b DSGVO (zpracování k plnění zakázky). Máte možnost kdykoli zrušit svůj souhlas s zpracováním dat. Zrušení nemá vliv na efektivitu operací zpracování historických dat.

Podrobnosti o platbě se společností Sofortüberweisung naleznete na následujících odkazů: https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/.

Proužek

Pokud zvolíte způsob platby „platební karty“ na poskytovatele Stripe platebních služeb, zpracování plateb prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd., Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Irsku, ke kterému jsme vaše sdělují v průběhu informace o procesu objednávání spolu s informace o vaší objednávce (jméno, adresa, číslo účtu, bankovní kód, případně číslo kreditní karty, částka faktury, měna a číslo transakce). Přenos vašich dat se provádí pouze za účelem zpracování plateb u poskytovatele platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd. Další informace o soukromí Stripe naleznete na adrese URL https://stripe.com/de/terms a https://stripe.com/de/privacy

Amazon Pay

Při platbě přes pay Amazon dáváme své platební údaje v rámci zpracování plateb převážně (na SCA Amazon Payments Europe, a sekundárně z Amazon EU S.à.rl, Amazon Services Europe SARL a Amazon Media SARL EU, všechny tři se sídlem v 5, Rue Plaetis L 2338 Lucembursko dále jen "Amazonské platby").

Amazon Payments si vyhrazuje právo provést kreditní zprávu. Výsledkem kreditní kontroly statistické pravděpodobnosti selhání používá společnost Amazon Payments za účelem rozhodování o poskytnutí příslušného způsobu platby. Zpráva o úvěru může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. Skóre). Pokud jsou výsledky hodnocení zahrnuty do výsledků úvěrového hodnocení, vycházejí z vědecky uznaného matematického statistického postupu. Výpočet hodnot skóre zahrnuje mimo jiné i adresová data.

Kromě toho Amazon Payments má správná data, mimo jiné, nejmenovaných třetím stranám (banky, e-služeb, servisní partneři, ale také účetní, analytické služby, úřadů, marketingové partnerů, poskytovatelů cloud služeb, poskytovatele Přesměrování, poboček) projít.

Další informace o ochraně údajů, mimo jiné o použitých úvěrových referenčních agenturách, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Amazon Payments: pay.amazon.com/de/help/201751600, Právním základem pro to je článek 6 odst. 1 p. 1 lit. b DS-GMO.

VOZÍK