Kontakt


Dreadbag.de - Kdo stojí za Dreadbagem?


Dreadbag.de

Lin Vogt
Nicholas velkoobchod Str. 114
48301 Nottuln

Mobil: + 49 171 89 62 648
Mail: shop(at)dreadbag.de
Internet: www.Dreadbag.de

Daňové číslo: 312/5151/3048

Odpovědnost za obsah podle § 55 odst. 2 RStV
Dreadbag.de, Lin Vogt, Nikolaus-Groß-Str. 114, 48301 Nottuln


Prohlášení - Právní upozornění


§ 1 Omezení odpovědnosti

Obsah těchto stránek je vytvořen s maximální péčí. Poskytovatel však nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost poskytovaného obsahu. Používání obsahu webové stránky je na vlastní nebezpečí uživatele. Příspěvky identifikované jménem reprezentují názor příslušného autora a ne vždy názor poskytovatele. Při čistém používání webové stránky nabízejícího nedojde k žádnému smluvnímu vztahu mezi uživatelem a nabízejícím.

§ 2 Externí odkazy

Dreadbag.de obsahuje odkazy na weby třetích stran ("externí odkazy"). Tyto webové stránky podléhají odpovědnosti příslušných provozovatelů. Když byly externí odkazy poprvé propojeny, poskytovatel zkontroloval obsah třetích stran v případě jakéhokoli porušení právních předpisů. V té době nedošlo k žádnému porušení právních předpisů. Poskytovatel nemá žádný vliv na současný a budoucí design a obsah odkazovaných stránek. Nastavení externích odkazů neznamená, že poskytovatel vlastní obsah za odkazem nebo odkazem. Neustálé ovládání externích vazeb je pro nabízejícího nepřiměřené bez konkrétních náznaků porušení právních předpisů. V případě znalostí o porušení právních předpisů jsou však tyto externí odkazy okamžitě smazány.

§ 3 Autorská a výkonová práva

Obsah publikovaný na stránkách Dreadbag.de podléhá německému autorskému právu a autorskému právu. Jakékoli použití, které není povoleno německým zákonem o ochraně autorských práv a výkonu, vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele nebo příslušného vlastníka autorských práv. To platí zejména pro reprodukci, zpracování, překlad, ukládání, zpracování nebo reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických nosičích a systémech. Obsah a práva třetích stran jsou takto označeny. Neoprávněná duplikace nebo šíření jednotlivých obsahů nebo úplných stránek není přípustná a trestná. Pouze kopírování a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití je povoleno.

Prezentace této webové stránky v cizích rámcích je povolena pouze s písemným svolením.

§ 4 Zvláštní podmínky použití

Vzhledem k tomu, že zvláštní podmínky pro individuální použití této webové stránky se odchylují od výše uvedených odstavců, je to výslovně uvedeno na příslušném místě. V tomto případě platí zvláštní podmínky použití v konkrétním případě.


Reklamační řád


Alternativní řešení sporů podle článku 14 odst. 1 ODR-VO a § 36 VSBG:

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online (OS), kterou můžete https://ec.europa.eu/consumers/odr najít. Nejsme povinni nebo neochotní se účastnit postupu urovnání sporů před odmítnutím od spotřebitelské agentury.

VOZÍK